Лични данни

Sotelli (Стеми Трейд ЕООД) е администратор на лични данни, по смисъла на Законодателството на Република България. Sotelli е регистриран търговец в „Комислия за защита на личните данни“ с идентификационен номер: 427836